Ekopom s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
M. Falešníka 10
971 01 Prievidza
Slovenská republika

mob. tel.: +421 905 804 133
e-mail: info@ekopom.sk
web: www.ekopom.sk
Ochrana osobných údajov: odkaz pdf

Účtareň:
M. Falešníka 10, Prievidza
2. poschodie č.d. 211
mobilný tel.: +421 905 804 133
e-mail: ucto@ekopom.sk

Konateľka spoločnosti: Jana Šnircová
mobilný tel.: +421 903 801 546
e-mail: snircova@ekopom.sk

Konateľ spoločnosti: Ján Oravec

Obchodný názov: Ekopom s.r.o.
Sídlo: M. Falešníka 10, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
IČO:45 560 137
DIČ:2023039161
IČ DPH: SK 2023039161
Obchodný register: OS Trenčín oddiel Sro, vložka 23059/R
Živnostnenský register: č. 340-30039
RSP č. osvedcenia: MPSVR SR č. 296/2021_RSP
Bankové spojenie:ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4040404040/7500
IBAN: SK57 7500 0000 0040 4040 4040
SWIFT: CEKOSKBX
Banka: Československá obchodná banka a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava

Ekopom s.r.o.
registrovaný sociálny podnik
M. Falešníka 10
971 01 Prievidza
Slovenská republika

mob. tel.: +421 905 804 133
e-mail: info@ekopom.sk
web: www.ekopom.sk
Ochrana osobných údajov: odkaz pdf

Konateľka spoločnosti: Jana Šnircová
mobilný tel.: +421 903 801 546
e-mail: snircova@ekopom.sk

Konateľ spoločnosti: Ján Oravec

Účtareň:
M. Falešníka 10
2. poschodie č.d. 211
mobilný tel.: +421 905 804 133
e-mail: ucto@ekopom.sk

Obchodný názov: Ekopom s.r.o.
Sídlo: M. Falešníka 10, 971 01 Prievidza, Slovenská republika
IČO:45 560 137
DIČ:2023039161
IČ DPH: SK 2023039161
Obchodný register: OS Trenčín oddiel Sro, vložka 23059/R
Živnostnenský register: č. 340-30039
RSP č. osvedcenia: MPSVR SR č. 296/2021_RSP
Bankové spojenie:ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4040404040/7500
IBAN: SK57 7500 0000 0040 4040 4040
SWIFT: CEKOSKBX
Banka: Československá obchodná banka a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava