Spoločnosť Ekopom s.r.o. (ďalej len Ekopom) vznikla 20.05.2010. Od svojho založenia sa venujeme hlavne vedeniu účtovníctva (aktuálne vedieme účtovníctvo v programe Money), spracovaniu daňových priznaní, evidencii majetku, zakladaniu spoločností, administratívnej činnosti, vedeniu mzdovej a personálnej agendy, počítačovej činnosti, činnosti podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, prenájmu hnuteľných vecí a vzdelávacej činnosti, atď. Spokojnosť našich klientov je dôkazom, že cesta vysokej kvality a profesionálnej úrovne našich zamestnancov je správna. Zodpovedným prístupom k zákazníkom si zabezpečujeme dlhodobý rast spoločnosti, ktorý nám umožňuje naplniť naše náročné ciele, byť najlepší v našom odbore. Základným predpokladom pre bezproblémový chod každého podnikania je správne a načas spracované účtovníctvo a administratíva pod kontrolou, poskytovaním našich služieb pomáhame, aby tento cieľ dokázali splniť všetci naši aktuálny, ako aj budúci klienti. Ako hlavný slogan spoločnosti Ekopom sme si už pri jej vzniku preto zvolili to čo tento cieľ najviac vystihuje a to:

„ Administratívu nechajte na nás, VY OBCHODUJTE! “.Dňa 27.01.2021 nám bol priznaný štatút registrovaného integračného sociálneho podniku. Sme verejnoprospešný podnik, ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby v oblasti služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
Pozitívny sociálny vplyv meriame percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a/alebo zraniteľných osôb z celkového počtu zamestnancov spoločnosti. Na dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu použijeme zo svojho zisku 100%.