Ostatné administratívne služby

Zabezpečíme Vám vykonanie administratívnych prác podľa požiadavky, pripravíme podklady k žiadostiam napr. na zápis do zoznamu podnikateľov, zápis zmien v katastri nehnuteľností a podobne.

Vybavíme za Vás akékoľvek administratívne práce spojené s podnikateľskou činnosťou.

Konkrétne ceny nájdete na našej stránke v časti cenník.