- k tvorbe cenových ponúk pristupujeme individuálne, klient má možnosť dohodnúť si cenu stanovenú na základe skutočných účtovných položiek a vykonaných prác

cena sa odvíja od nasledovných skutočností:

- počet záznamov v účtovnom denníku
- platcovstvo DPH a periodicita
- počet zamestnancov a druh pracovného pomeru
- rozsah skladovej evidencie
- počet realizovaných úhrad
- počet, druh a periodicita štatistických výkazov
- počet dlhodobého a krátkodobého majetku
- počet a druh daňových priznaní
- individuálne požiadavky klienta

pre vypracovanie cenovej ponuky nás kontaktujte na: info@ekopom.sk