Mzdy a personalistika

Spracujeme kompletnú mzdovú a personálnu agendu.

V rámci spracovania miezd vyhotovíme výplatné pásky, výkazy do poisťovní, hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov FO zo ZČ, prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na DzP FO zo ZČ, vypracujeme Ročné zúčtovanie predd. na DzP FO zo ZČ, vystavíme potvrdenia o príjme zamestnanca, vedieme mzdový list zamestnanca

V rámci spracovania personalistiky vypracujeme zmluvné dokumenty pri vzniku/zmene/zániku pracovnoprávneho vzťahu, zabezpečíme registráciu na príslušných inštitúciách, vystavíme zápočtové listy, evidenčné listy dôchodkového poistenia, vedieme kartu zamestnanca.

Konkrétne ceny nájdete na našej stránke v časti cenník.