Daňové priznania

Vyhotovujeme všetky typy daňových priznaní (DP):

Daňové priznanie k dani z príjmu fyzických/právnických osôb
Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Daňové priznanie spracujeme so všetkými povinnými prílohami , napr. DP SZČO spracujeme s prílohami Výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch a daňové priznanie k dani z príjmu FO.

Platiteľom DPH spracujeme daňové priznanie k DPH, kontrolný ako aj súhrnný výkaz k DPH.

Info (príklady)

Daňové priznanie ste povinný podať aj v prípade, ak vykážete stratu.

Daňové priznanie ako FO podávate napr. aj v prípade, ak ste počas roku zmenili zamestnanie a nepožiadali ste v stanovenom termíne o vypracovanie ročného zúčtovania k dani z príjmu zo závislej činnosti svojho aktuálneho/posledného zamestnávateľa. Termín na podanie daňového priznania je do 31.marca.

Daňové priznanie ako FO podávate napr. aj v prípade , ak ste mali príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, z kapitálového majetku a nie ste szčo. Termín na podanie daňového priznania je do 31. marca.

Konkrétne ceny nájdete na našej stránke v časti cenník.