Poradenská a konzultačná činnosť

Poskytneme Vám poradenstvo v podnikateľskej, organizačnej a ekonomickej činnosti.

Konkrétne ceny nájdete na našej stránke v časti cenník.