Založenie spoločnosti

Pomôžeme Vám so založením spoločnosti, poradíme ktorá forma spoločnosti Vášmu podnikaniu najviac vyhovuje, či je pre Vás lepšie poberať mzdu zamestnanca, alebo konateľskú odmenu, alebo podiely na zisku, či je lepšie aby ste boli platiteľom DPH alebo nie, zabezpečíme Vám zaregistrovanie pre daň z príjmu aj DPH.

Info(príklady):
s.r.o. alebo živnosť?

živnosť (szčo) – jednoduchší, lacnejší a rýchlejší spôsob založenia firmy, nie je potrebný veľký počiatočný kapitál. Ručenie je celým svojim majetkom (aj súkromným). Možnosť uplatnenia si paušálnych výdavkov – výhoda ak máte skutočné výdavky napr. len vo výške 1% môžete si uplatniť 40%. Vediete jednoduché účtovníctvo, nemusíte zložiť základné imanie pri založení živnosti, prvý rok neplatíte odvody do soc. poisťovne.

s.r.o. – nákladnejšie, dlhšie a zložitejšie založenie firmy, je potrebné základné imanie min. 5tis. €. Ručenie iba majetkom firmy (minimálne do výšky základného imania) t.j. majetok firmy je oddelený od súkromného majetku spoločníka. Vedenie podvojného účtovníctva (náročnejšia administratíva), drahšie založenie firmy (kolky, zakladateľská listina), časovo náročnejšie, uplatňujete si skutočné náklady kt. ste vynaložili na dosiahnutie príjmu (nemôžete si uplatniť paušálne)

Konkrétne ceny nájdete na našej stránke v časti cenník.