Ekopom s.r.o.
A.Hlinku 13
972 01 Bojnice
Slovenská republika

telefón: +421 46 51 98 125
e-mail: info@ekopom.sk
web: www.ekopom.sk

Účtareň:
tel.: +421 46 51 98 125
mobilný tel.: +421 905 804 133
e-mail: ucto@ekopom.sk

Konateľka spoločnosti: Jana Šnircová
mobilný tel.: +421 903 801 546
e-mail: snircova@ekopom.sk

Konateľ spoločnosti: Ján Oravec

Obchodný názov: Ekopom s.r.o.
Sídlo: A.Hlinku 13,972 01 Bojnice, Slovenská republika
IČO:45 560 137
DIČ:2023039161
IČ DPH: SK 2023039161
Obchodný register: OS Trenčín oddiel Sro, vložka 23059/R
Živnostnenský register: č. 340-30039
Bankové spojenie:ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4040404040/7500
IBAN: SK57 7500 0000 0040 4040 4040
SWIFT: CEKOSKBX
Banka: Československá obchodná banka a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava

Ekopom s.r.o.
A.Hlinku 13
972 01 Bojnice
Slovenská republika

telefón: +421 46 51 98 125
e-mail: info@ekopom.sk
web: www.ekopom.sk

Konateľka spoločnosti: Jana Šnircová
mobilný tel.: +421 903 801 546
e-mail: snircova@ekopom.sk

Konateľ spoločnosti: Ján Oravec

Účtareň:
tel.: +421 46 51 98 125
mobilný tel.: +421 905 804 133
e-mail: ucto@ekopom.sk

Obchodný názov: Ekopom s.r.o.
Sídlo: A.Hlinku 13,972 01 Bojnice, Slovenská republika
IČO:45 560 137
DIČ:2023039161
IČ DPH: SK 2023039161
Obchodný register: OS Trenčín oddiel Sro, vložka 23059/R
Živnostnenský register: č. 340-30039
Bankové spojenie:ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4040404040/7500
IBAN: SK57 7500 0000 0040 4040 4040
SWIFT: CEKOSKBX
Banka: Československá obchodná banka a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava